← Översikt
Universitetslektor i fartygstekniska ämnen logo

Universitetslektor i fartygstekniska ämnen

Sjöfartshögskolan vid fakulteten för teknik ligger vid havskanten mitt i Kalmar och har omkring 500 studenter, på plats och på distans. Med engagemang, ny teknik och erfarenhet formar vi morgondagens ledare inom sjöfart och drift. Vi erbjuder bland annat moderna utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. För oss är det viktigt att skapa möten mellan studenter, forskare och näringsliv, och vi arbetar aktivt för en ökad jämställdhet inom lärarkåren och branschen. I vår forskning är det en viktig målsättning att kunna ta fram lösningar för en sjöfart som är ren och långsiktigt hållbar för miljö och anställda. 


Vem kan jobba på Sjöfartshögskolan?

Ett jobb på Sjöfartshögskolan kan öppna möjligheter för dig som vill verka kvar i yrket även om du inte vill vara kvar på sjön, och som ämnesspecialist får du träffa motiverade och intresserade studenter och kursdeltagare varje dag. 


Vårt erbjudande

Du kommer till en arbetsplats som präglas av dynamik och där individen kan växa i rollen som lärare. I tjänsten ingår kompetensutvecklingstid för att vidareutveckla din kompetens pedagogiskt och ämnesmässigt.


Det finns många förmåner med att arbeta på Linnéuniversitetet. Friskvårdsbidrag, generös semester och läkemedelsersättning är bara några i raden. Läs mer på lnu.se


Ämnesområde för befattningen: Maskintekniska ämnen med inriktning fartygsteknik

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: 100 % tillsvidare,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.


Arbetsbeskrivning

Som anställd lärare undervisar du i programutbildningar och fristående kurser som Maskinbefäl klass VII. Du kan även undervisa i uppdrags- och fortbildningskurser. Du har kompetens att undervisa inom grundläggande maskintekniska ämnen med inriktning på fartygets tekniska system.

Du innehar specialkompetens inom något av följande specialområden, fartygsel, styr- och reglerteknik, batteridrift, och eller gasdrift (alternativa drivmedel) eller har motsvarande yrkeskompetens. Du förväntas kunna bedriva fortbildningskurser inom det fartygstekniska området med inriktning kopplat till något av de listade specialområdena.


Din roll som lektor vid Sjöfartshögskolan innebär att du får en nyckelroll i utvecklandet av Sjöingenjörsprogrammet. Både dess förankring i yrkesrollen som dess koppling till relevanta regelverk.

Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I dina arbetsuppgifter ingår administration kopplad till undervisning, handledning och examination.

Du samarbetar med studenter, kollegor inom institutionen och Linnéuniversitetet. Likaså samarbetar du med myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt.


Som lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen både inom de egna ämnesområdena och i samhället i övrigt när det gäller sådant som har betydelse för arbetet vid universitetet. Du kommer att beredas möjlighet till kompetensutveckling inom tjänsten.

Även bidra till att utveckla det fartygstekniska området vid Linnéuniversitetet genom bland annat aktivt deltagande i seminarier, institutionens kollegium, och projektsamarbeten i samverkan med såväl kollegor vid institutionen som nationella och internationella aktörer;


Behörighetskrav

För att vara behörig att anställas som lektor med yrkesskicklighet behöver du besitta en yrkesskicklighet i form av Sjöingenjörsbehörighet och tjänstgjort på fartyg som Teknisk chef samt dels innehar kompetens inom ett av följande specialområde: fartygsel, styr- och reglerteknik, batteridrift, och eller gasdrift (alternativa drivmedel). eller har motsvarande yrkeskompetens.

Dessutom krävs goda kunskaper i svenska och engelska, speciellt den marina terminologin, såväl i tal som i skrift.


Undervisning ska kunna ske på svenska och engelska.


Bedömningsgrunder

Det är graden av yrkesskicklighet som ska bedömas. Utöver prövningen av den ämnesmässiga kompetensen är den pedagogiska skickligheten lika viktig.

Vägledande för bedömningen av yrkesskickligheten är den egna sjötjänstgöringen, dess aktualitet samt erfarenhet inom något av de ovan angivna specialområdena.


Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom handledning och undervisning av studenter, antingen vid deras fartygsförlagda utbildning eller vid andra undervisningssituationer. Den pedagogiska förmågan ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Samverkansskicklighet avser visad förmåga att samarbeta med utomstående parter samt gränsöverskridande inom den egna organisationen. Vägledande för bedömningen är samverkansaktiviteternas kvalitet och resultat.


Sökandes ledningsskicklighet avser visad förmåga att både inom sin medarbetargrupp men även via samarbeten med utomstående visa på ett reflekterandeledarskap.


Meriterande i övrigt är:

Högskolepedagogisk utbildning, om den sökande inte uppvisar detta i sin ansökan förväntas den sökande tillgodogöra sig detta under anställningens två första år;

Projektledning eller liknande uppgift inom sjötjänstgöringen, t.ex. varvsspecifikation, projektering av ny- eller ombyggnad;

Dokumenterad erfarenhet av såväl nationellt som internationellt utvecklingsarbete med koppling till sjöfartssektorn och inom de specificerade områden som anställningen avser;

För att passa i rollen har du god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, är strukturerad samt har förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.


Den lärare väljs ut som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Vid urvalet görs en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald kan tillföra till verksamheten.


Upplysningar lämnas av

Prefekt för Sjöfartshögskolan, Fredrik Hjorth, fredrik.hjorth@lnu.se, 0480-49 76 21

Studierektor Per Nilsson, per.nilsson@lnu.se, 0480-49 76 33

HR-Partner Karolina Arvidsson, karolina.arvidson@lnu.se, 0470-70 81 77

Facklig företrädare nås via universitetets växel 0772-288000.


Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -

Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.


Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.Länk till den här sidan
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=8122&rmlang=SE


Diarienummer: HR-2024/1073
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Företag

Linnéuniversitetet

Placering

Kalmar län, Kalmar, Kronobergs län, Växjö

Bransch

Pedagogiskt arbete/Utbildning

Anställningsform

Tillsvidare

Sista ansökningsdag

15 augusti 2024

Kontaktinformation

Fredrik Hjorth

fredrik.hjorth@lnu.se0480-49 76 21Hemsida

Vi undanber oss all kontakt från telefonsäljare.

Dela